Kalender

Generalforsamling og frister

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i følge vedtægterne typisk i marts eller april måned.

(For yderligere information vedr. generalforsamling mv. se venligst vedtægterne)


Nye vedtægter blev vedtaget i 2019. De er tinglyst og kan findes via tinglysningen eller her på siden. 


Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder ca.5-6 møder årligt, hvor de verserende emner for ejendommensdrift og velbefindende drøftes.

Hvis et medlem har et emne som de ønsker behandlet af bestyrelsen, send da en email til administrator der vil bringe dette videre eller svare direkte.


Typisk ligger årets møder som følgende:

  • Medio januar (regnskab og budget 1)
  • Ultimo februar (budget og generalforsamling herunder evt. forslag)
  • Ultimo marts/april - Generalforsamling
  • Medio juni (Året mødeplan, Q1 Balance + Ad-hoc emner)
  • Utimo/medio August (Q2 Halvårs balance  + Adhoc emner)
  • Primo/medio oktober (Ad-hoc emner)
  • Primo december (Q3 balance + Ad-hoc emner)Storskrald

E/F Sønderdalsgården er tilknyttet Gentofte kommunes storskrald ordning således at der

afhentes storskrald hver anden torsdag tidligt om morgenen. Storskrald skal følge nogle relger som

kan ses i regelsættet til højre herfor.


Storskrald for E/F Sønderdalsgården placeres efter aftale med kommunen ved siden (til højre)

for blomsterkummen ud for indkøslen ind til gården. Storskald må TIDLIGST stilles ud om onsdagen,

dagen før afhentning! Storskrald der sættes ud for sent eller for tidligt bliver kørt væk på

beboerens regning!


Følgende datoer afhentes storskrald:Arbejdsdage:

Der afholdes arbejdsdag den 19/6 - 2021 kl.10-14. 

Bestyrelsen vender tilbage med opgaverne.


Fra tidligere år har opgaver typisk været: 

- Lugning og vedligeholdelse af blomsterbede i haven. 

- Fjernelse af bevoksning omkring udendørs tørrestativ

- Maling af cykelskur (Gori / træbeskyttelse)

- Udbedring af mindre asfalthuller i gården

- Rensning af cykelkælderrum for spindelvæv mm. 

- Pudsning af vinduer i opgange


Nogle opgaver vil evt. blive udskudt hvis ikke der er nok fremmødte eller hvis vejret er dårligt. 

Der serveres lidt drikkelse og pizza til de fremmødte.